• forsyth island manuka honey

  Forsyth Island Manuka Honey

  NZD $19.50
 • Gift Pack Honey Assortment

  Gift Pack Honey Assortment

  NZD $29.50
 • Honeycomb

  NZD $21.00
 • Honeydew Honey

  NZD $9.00NZD $41.00
 • Manuka Honey

  NZD $13.50NZD $64.50
 • Manuka Honey MG200

  Manuka Honey 200MG

  NZD $12.00 Sale!
 • 1200 Manuka Honey

  Manuka Honey MG 1200+

  NZD $250.00
 • 850+Manuka Honey

  Manuka Honey MG 850+

  NZD $129.00
 • Manuka Honey MGO 550+

  NZD $74.00NZD $129.00
 • Royal Nectar Manuka Honey 250gmonofloral MG300

  Manuka Honey Monofloral MG300+

  NZD $49.50
 • Rainbow Station Gift Pack Honey

  Rainbow Station Gift Pack

  NZD $17.00 Sale!
 • Rainbow Station Manuka Honey (30+) Multifloral

  Rainbow Station Manuka Honey

  NZD $9.95NZD $38.95
 • Rainbow Station Manuka Honey Honeydew

  Rainbow Station Manuka Honey & Honey Dew (30+) Blend

  NZD $8.55NZD $33.55
 • Rainbow Station Multifloral Manuka Honey

  Rainbow Station Manuka Honey & West Coast

  NZD $8.00NZD $34.00 Sale!
 • West Coast Honey

  NZD $8.00NZD $40.00