• forsyth island manuka honey

  Forsyth Island Manuka Honey

  NZD $19.50
 • Gift Pack Honey Assortment

  Gift Pack Honey Assortment

  NZD $29.50
 • Honeycomb

  NZD $21.00
 • Honeydew Honey

  NZD $9.00NZD $41.00
 • Manuka Honey

  NZD $13.50NZD $64.50
 • Manuka Honey MG100+

  Manuka Honey 100+MG

  NZD $6.50NZD $8.00 Sale!
 • Manuka Honey MG150

  Manuka Honey 150+MG

  NZD $10.50 Sale!
 • Manuka Honey MG200

  Manuka Honey 200MG

  NZD $12.00 Sale!
 • 1200 Manuka Honey

  Manuka Honey MG 1200+

  NZD $250.00
 • 850+Manuka Honey

  Manuka Honey MG 850+

  NZD $129.00
 • Manuka Honey MGO 550+

  NZD $74.00NZD $129.00
 • Royal Nectar Manuka Honey 250gmonofloral MG300

  Manuka Honey Monofloral MG300+

  NZD $49.50
 • ON THE GO Nectar Ease

  ON THE GO Nectar Ease

  NZD $22.50
 • Rainbow Station Gift Pack Honey

  Rainbow Station Gift Pack

  NZD $17.00 Sale!
 • Rainbow Station Manuka Honey (30+) Multifloral

  Rainbow Station Manuka Honey

  NZD $9.95NZD $38.95